Nybegynnerkurs i birøkt

Norges Birøkterlags nybegynnerprogram består av tre deler.

Første del er en introduksjon til bier og birøkt. Denne delen består av tre kvelder teori, med visning av en film om birøkt, demonstrasjon av utstyr og smaking av honning. Del en er åpen for alle som ønsker å vite mer om bier.

Andre del retter seg mot de som ønsker å bli birøktere. Denne kursdelen er lagt opp til at deltagerne kjøper seg egne bifolk som de steller parallelt med kurset.

Tredje del av nybegynnerprogrammet er en oppfølging av deltagerne sesongen etter.

Kursdeltagerne bør få tildelt en fadder som kan hjelpe til med videre oppfølging.

     "Ny som birøkter" er et obligatorisk lærehefte til nybegynnerkurset. Dette heftet bestilles fra Norges Birøkterlag. Heftet koster kr 400 pr stk og bestilles samlet til kursdeltagerne. Bestiller man færre enn fem hefter kommer porto og ekspedisjon kr 100 i tillegg.

Studieplan og læringsmål I
Hjemmelekser og oppgaver for deltagerne I

Powerpointplansjer til del en:
Del 1 Dag 1 bifolket individ og samfunn I
Del 1 Dag 2 naturgrunnlaget utstyr I
Del 1 Dag 3 samfunnsmessige rammebetingelser ulike honningtyper I

Powerpointplansjer til del to:
Del 2 Dag 2 kubestell oppbygging og trekk I
Del 2 Dag 4 sverming og svermhindring dronningproduksjon I
Del 2 Dag 6 sykdom og sykdomsbehandling I
Del 2 Dag 7 høsting honningbehandling I
Del 2 Dag 9 innvintring oksalsyrebehandling KSL HMS I

Evalueringsskjema - deltakere I
Evalueringsskjema - kursholdere I

Kursmateriellet ble oppdatert i januar 2017.

Nybegynnerpakke
Det året man går på kurs får man rabatt på nybegynnerpakke fra Honningcentralen. Kupong på dette finner du på Honningcentralens hjemmeside www.honning.no. Kursholder eller kursansvarlig skriver under på skjemaet for å bekrefte at deltageren har vært med på kurs.

Tilbake