Norges Birøkterlags årsmøte ble gjennomført fredag 24. mars 2017
-25-03-2017
For første gang var det en generaldebatt der de 81 delegatene ble oppfordret til, og benyttet anledningen til å ta opp og diskutere aktuelle saker.

Det nye styret i Norges Birøkterlag: Marco Neven (ny styreleder), Knut Espevig (ny), Sissel Goodgame (gjennvalg), Ingar Tallakstad Lie (ikke på valg) og Elin Solli (ikke på valg)

Karl John Amdahl ble tildelt Norges Birøkterlags gullmedalje for sitt framragende arbeide for birøktens fremme.

I forkant av årsmøtet ble det gjennomført et fagseminar med temaet Kollega i krise. Dette var starten på en prosess som det vil bli satt fokus på i Norges Birøkterlag framover. Prosessen vil både gå på hvordan vi kan forebygge kriser, men ikke minst hvordan vi i organisasjonen kan håndtere kriser når noen av medlemmene kommer ut for det.

Aina Bartman fortalte om landbrukets ØKOløft som skal motivere flere bønder til å satse på økologisk produksjon. De fleste organisasjonene i landbruket står bak dette prosjektet. Det er viktig at norsk landbruks tar del i verdiskapningen av økologiske produkter, og ikke som nå at mange økologiske produkter importeres for å dekke etterspørselen. Dette gjelder ikke minst honning.
Nytt regelverk for økologisk birøkt
-21-03-2017
18. mars ble nytt regelverk for økologisk birøkt vedtatt. Norges Birøkterlag har jobbet tett med Mattilsynet i utviklingen av regelverket. Innspillene vi har kommet med har blitt hørt, og regelverket er i stor grad tilpasset våre norske forhold. Regelverksveileder Økologisk landbruk versjon 18. mars 2017 finner du på Debio sin hjemmeside, www.debio.no.

>>les mer

Obligatoriske sertifiseringsforedrag
-01-03-2017
Det obligatoriske fagforedraget i forbindelse med sertifiseringskurset vil bli avholdt i:
Hordaland: Lørdag 25. februar kl 12-16 Nordahl Grieg Vgs, Rådal. For påmelding trykk "les mer" nedenfor.
Oslo og Akershus: Tirsdag 28. februar kl. 18-21, Birøktens Hus, Kløfta. HC-butikken er åpen til kl. 1745 (beregn god tid - her blir det kø)
Telemark: Onsdag 1. mars kl. 18-21, Søve vgs, Ulefoss.
Buskerud: Torsdag 16. mars kl. 18.30-21.30, Hokksund rådhus.
Østfold: Tirsdag 21. mars kl. 18.00-21.00, Skjeberg Rådhus.
Agder: Onsdag 22. mars kl. 18.00-21.00 Dømmesmoen (auditoriet i Gamlebygget), Grimstad.
Trøndelag: Onsdag 29. mars kl. 18.00-21.00, Ole Vig videregående skole, Stjørdal.
Oppland: Onsdag 5. april kl. 18.00-21.00, Vertshuset V-E6, Biri.
Nordland: Lørdag 22. april kl. 11.00-14.00, Stormen (biblioteket), Bodø.
Møre og Romsdal: Onsdag 10. mai ca kl. 18.00-21.00, Molde (sted og tid kommer senere).

Andre fylker kan komme til etter hvert.

>>les mer

Vårt krav til jordbruksforhandlingene 2017
-10-03-2017
Drøftingene i forkant av de årlige jordbruksforhandlingene er godt i gang. Her avgjøres mye som påvirker økonomien til norske birøktere, og Norges Birøktelag sier selvfølgelig klart ifra.
Norges Birøkterlag sitter ikke ved forhandlingsbordet, men vi har mulighet til å påvirke Staten på den ene siden, og Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget på den andre siden.

>>les mer

Oslo kommune gir pengestøtte til oppføring av bikuber og annet landbruk
-08-03-2017
Oslo kommune skal dele ut to millioner kroner til urbant landbruk. Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskapsutvikling og mer urban landbruksaktivitet i Oslo, ved å gi støtte til tiltak som opparbeidelse av parsellhager, oppføring av dyrkekasser, bikuber, hønsehus og lignende, hovedsakelig på fellesarealer i borettslag og sameier i Oslo. Borettslag, sameier og personer med privat bostedsadresse i Oslo kan søke. Søknadsfrist er 1. april 2017. Les mer hos Oslo kommune.

>>les mer

Birøkteren på nett
-06-03-2017
Nå finner du endelig Birøkteren på nett. Det betyr at nye medlemmer som melder seg inn i løpet av året får tilgang til tidligere utgaver. Birøkteren finner du i venstre meny på hjemmesiden www.norbi.no. Du må logge inn for å lese. Foretrekker du papirutgaven så vil den fortsette å komme i postkassa til våre medlemmer.

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Siste innlegg i forumet.
Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs