Næringskomiteen lyttet til birøkterne
-24-05-2017
Tirsdag 23. mai deltok birøktere på markering i protest mot Regjeringas tilbud i årets jordbruksforhandlinger. I dag fikk vi møte Stortingets næringskomite for å legge fram hva vi mener de må prioritere når de nå er gitt ansvaret med å komme fram til årets jordbruksavtale. "Spent og forventningsfull" sier generalsekretær på trappa foran Stortinget. Og på vei ut kan hun fortelle om meget god respons på innlegget som du kan lese her.

>>les mer

Har du fått besøk av en bisverm? Pressemelding fra Norges Birøkterlag
-23-05-2017
Norges Birøkterlag har i dag sendt ut følgende pressemelding:
Biene svermer som en del av deres naturlige formeringsprosess. Ved sverming lager biene en ny dronning, og den gamle dronningen drar avgårde med omtrent halvparten av arbeiderbiene for å lete etter et nytt sted å etablere seg.
En bisverm slår seg gjerne ned i en tuja eller en hekk, en yttervegg på et hus eller låve, i pipa eller et annet sted som svermen synes egner seg.
Mange som får besøk av en bisverm opplever dette som dramatisk. Her har Norges Birøkterlag samlet noen tips til hva man skal gjøre hvis man får besøk av en bisverm.

Se mer informasjon i vedlagte pressemelding.

>>les mer

Birøktere oppfordres til å bli med
-18-05-2017
Tirsdag 23. mai skal matprodusenter og venner av norsk landbruk og matproduksjon samles til markering i Oslos gater. Dette gjøres i protest mot Regjeringas tilbud i årets jordbruksforhandlinger, og med håp om at Stortinget ser alvoret i situasjonen.Norge trenger matprodusenter og bønder med levelige vilkår for å produsere mat.
"Som birøkter er du en av alle disse matprodusentene – enten du er stor eller liten honning- og pollineringsprodusent. Dette handler også om deg og andre norske birøkteres inntekts- og utviklingsmuligheter. Møt opp og vis ditt engasjement." sier leder i Marco Neven håper at mange blir med.

>>les mer

Norges Birøkterlag ønsker å kjøpe bifolk
-16-05-2017
Norges Birøkterlag vil i sommer gjennomføre eksperimenter knyttet til bienes resistens mot varroamidd. For å gjennomføre eksperimentene trenger vi bifolk som har en del varroamidd.

I motsetning til andre kjøpere som vil ha bifolk som er sterke, snille og med lite varroa er det viktigste kriteriet for oss at det er en del varroamidd i bifolkene!

>>les mer

Spørreundersøkelsen om vintertap
-16-05-2017
Vi minner om vår årlige spørreundersøkelse om vintertap av bifolk og oppfordrer alle birøktere som enda ikke har besvart undersøkelsen om å gjøre det.

>>les mer

Heidi Kirekeby går fra Norges Birøkterlag til Bondelaget
-16-05-2017
Heidi Kirkeby har sagt opp sin stillinga som generalsekretær i Norges Birøkterlag for å ta til i stilling som rådgjevar i Østfold Bondelag. Heidi presiserer at det ikkje var ein lett avgjerd fordi ho i utgangspunktet hadde tenk å jobbe lengre for Norges Birøkterlag. Heidi tok til som generalsekretær i 2015 og vil halde fram i stillinga til ut i august 2017.

Styret i Norges Birøkterlag har teke oppseiinga til etterretning og setter snarast i gang med prosessen som skal til for å skaffe ny generalsekretær.

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs