Nye endringer i årets KSL-sjekkliste
-10-10-2016
I årets KSL-sjekkliste er det gjort flere endringer, og den sendes ut på papir for siste gang.
I husdyrstandarden legges det spesielt vekt på å forhindre smitte mellom husdyr, kontakt mellom husdyrbesteninger, og forebygging av bakterien LA-MRSA. I plantestandarden gjelder endringene plantehelse, integrert plantevern, omsetning av planter og produskjons- og arbeidsmiljømål. De nye endringene gir retningslinjer for et godt kvalitetssystem som ivaretar produksjonsutvikling og en sikker arbeidsplass. KSL-sjekklista finner du på KSLs nettside fra den 10. oktober.
– Sjekklista samler alle lover og regler som bonden må følge, og oppdateres i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, faglagene og varemottakerne, sier KSL-sjef Tom Roterud.
Siste år med KSL på papir
I år er siste gang sjekklista sendes ut på papir. Dra neste år må alle gjøre egenrevisjonen på nett. – Alle som får sjekklista på papir i år, for også tilsendt en guide som viser hvordan egenrevisjon gjøres på nett. I tillegg finnes det en mer detaljert guide under KSLhjelp på ksl.no, sier Roterud.
Økt fokus på helse, miljø og sikkerhet
Helse, miljø og sikkerhet har vært en viktig del av sjekklista i tre år. Det har bidratt til økt fokus på bondens arbeidssituasjon og helse. Revisorene melder om at HMS-arbeidet på gårdene er forbedret, men det er fortsatt et område det må jobbes videre med. – Matmerk sender ut viktig informasjom om KSL via e-post og SMS. Sørg for at kontaktinformasjonen din er oppdatert for å få nødvendig informasjon fra oss, sier Roterud.
Lykke til med KSL-arbeidet og egenrevisjonen!
KSL, Kvalitetssystem i landbruket finner du her.

>>les mer

Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø
-10-10-2016
Les mer om Gratis kurs i pedagogikk for voksnes læring, ny støtteordning Kompetansepluss frivillighet, viktigheten av kursbevis, effekten av statsbudsjettet på studiestøtten og andre nyheter fra Studieforbundet natur og miljø.

>>les mer

Sukkeravgift, landstelling av bifolk og spørreundersøkelse om honninghøsten
-07-10-2016
Vi minner om fristen for å søke om tilskudd til sukkeravgift 15. oktober. Logg inn på Min Side på www.norbi.no for å søke. Les mer om ordningen på side 271 i Birøkteren nr 9.

For alle dere som ikke søker om sukkeravgiftstilskudd ber vi om en enkel oversikt over antall bifolk. Vi ønsker å få til en landstelling av bifolk, slik at vi kan få en så korrekt oversikt som mulig over antall bifolk i Norge.
Vi ber alle som ikke søker sukkeravgift om å gå inn på denne siden og svare på to enkle spørsmål. Hvis du ikke har bifolk, setter du antallet til null. Opplysningene blir behandlet konfidensielt.

På Min Side finner du også Spørreundersøkelse om honninghøsten. Vi oppfordrer alle som har bifolk om å svare på denne.
Ikke sprøyting av veikanter med sukker
-05-10-2016
For en tid tilbake kunne vi lese at det testes ut sprøyting med varmt vann og sukker for å ta knekken på ugras. Vi fikk en del reaksjoner og spørsmål rundt dette som gjorde at vi tok kontakt med Statens Vegvesen for å avklare om denne praksis kunne føre til noen form for «honningforfalskning».

>>les mer

Årets kunnskapstrekk går til Agdermøtet i Kristiansand.
-03-10-2016
Bli med på herlig helg full av birøkt, trivelige folk og et spennende program! Fredag kan du få et innføringskurs i kvalitetssikring i birøkten (KSL). Eller hør foredrag om økologisk birøkt og buckfast. Se programmet for hele helgen og meld deg på her. Hvis du ikke er medlem i birøkterlaget, ta kontakt med oss på post@norbi.no for påmelding.

>>les mer

Nytt funn Åpen yngelråte
-28-09-2016
I forbindelse med gjennomføring av overvåkingsprogrammet kan Mattilsynet kan melde om at det er gjort et nytt funn av Åpen Yngelråte. Funnet er i en voksnedfallsprøve i èn bigård i Evje og Hornes kommune i Aust-Agder. Dette er første funn i 2016.

«Dette er en svært tøff situasjon å komme i for en aktiv birøkter. På den annen side viser dette at overvåkingsprogrammet fungerer, og at vi dessverre nok måtte forvente noen funn – en såkalt «hale» av utbruddet fordi det er vanskelig å fjerne all smitte i et så stort område» sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Heidi Kirkeby.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs