Hvordan vil du høre fra Norges Birøkterlag
-09-12-2016
Norges Birøkterlag vil vite om vi treffer medlemmene våre med informasjonen vi sender ut. Derfor ber vi deg om å svare på en undersøkelse om våre kommunikasjonskanaler.

Hva ønsker du å vite mer eller mindre om? Hvor ønsker du å lese om de forskjellige temaene? Ønsker du å få Birøkteren elektronisk? Dette og lignende er spørsmål vi ønsker å vite mer om.

Logg inn på Min Side på www.norbi.no og svar på undersøkelsen innen 31. januar 2017.

Vi minner samtidig om spørreundersøkelsen om honninghøsten 2016. Dette gir oss viktig informasjon om honningproduksjonen i Norge.
Vi utvider fristen til 31. desember, slik at vi kan få med ditt svar. Undersøkelsen finner du på Min Side på www.norbi.no.
Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø
-07-12-2016
Les om 40 år med Lov om vokesnopplæring, Søk tilretteleggingstilskudd, Kursbevis, Siste frist for 2016-rapporter: 15. januar, Forslag til valgene på årsmøtet og Juleferie på kontoret.

>>les mer

Kurslederkurs fre. 20. jan kl. 17.00 til 21. jan kl. 15.00, Gardermoen
-07-12-2016
Kurset vil passe for alle som er kursledere i Norges Birøkterlag, også de som har deltatt på
kurslederkurs tidligere. Vi lover å gi dere masse faglig påfyll og ikke minst ny motivasjon.
Mer informasjon og program sendes ut til kursdeltagerne i forkant av kurset.
Norges Birøkterlag dekker opphold og reise på billigste måte. Egenandel er kr 500,-.
Påmeldingsfrist er 15/12-2016. Ved stor pågang vil det bli fylkesvis prioritering. Her kan du melde deg på kurslederkurset.

>>les mer

Søk tilretteleggingstilskudd fra Studieforbundet natur og miljø
-06-12-2016
Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren og fjerne eller lette opplæringshindringer.
Kursarrangøren kan generelt få dekket inntil kr 7.500 av nødvendige tilretteleggingsutgifter dokumentert med bilag. I tillegg kan kursarrangøren få inntil kr 5.000 i kompensasjon for ekstra dugnadsinnsats dersom den frivillige innsatsen er nødvendig for å få avviklet et godt kurs. Søknader utover disse satsene blir vurdert etter skjønn. I søknaden må behovet for særskilt tilrettelegging av opplæringen tydeliggjøres. Det er behovet for tilrettelegging som utløser tilskudd. Søknadene behandles fortløpende og tilskudd fordeles så lenge det er penger i potten. Tilretteleggingstilskuddet kommer som tillegg til det ordinære kurstilskuddet på kr 90 pr time.

>>les mer

Bruk riktig oksalsyrekonsentrasjon og dosering
-29-11-2016
Husk at man må bruke "norsk" konsentrasjon og dosering når en bruker Api-bioxal mot varroamidd.
Oppskriften på forpakningen gir en sterkere konsentrasjon enn vi bruker her i Norge, noe som kan føre til mer bivirkninger for biene.

>>les mer

Strategien er lagt mot 2020
-02-12-2016
-Vi er sprekkferdige av stolthet, sier styreleder Karl John Amdahl, og forteller entusiastisk at arbeidet med de strategiske valgene for de nærmeste årene nå er gjort. -Vi gleder oss til å presentere det endelige resultatet for organisasjonen.

Vår visjon «Et vingeslag foran» er betegnede for hvordan organisasjonen skal tenke i årene framover, og sett i sammenheng med verdiene: Kvalitet, Utvikling, Bredde og Engasjement (KUBE) vil vi vise at vi skal beholde vår egenart og fortrinn.
De strategiske grepene er synliggjort i form av 5 strategisk definerte områder: Organisasjon, Faglig virksomhet, Næringspolitikk, Samfunnspåvirkning-/omdømme og økonomi-/finansiering.
I desemberutgaven av Birøkteren får samtlige medlemmer det endelige resultatet som er vedtatt i styret, og som bygger på en vel ett års lang prosess i organisasjonen og blant de tillitsvalgte.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs