LILLEHAMMER BIRØKTERLAG

Adresse:v/Åse Jørstad
 Rustenvegen 44-46
Postnummer:   2608
StedLILLEHAMMER
  
E-post:jorstad.ase@outlook.com
 
Kontaktperson:  Kari Hanne Pavenstadt   

Lillehammer Birøkterlag ble stiftet 27. oktober 1895 sammen med flere andre smånæringer; hagebruk, birøkt, hønseri og kaninavl.  Denne sammenslutningen varte til 6. mars 1910.  Fra denne tid fikk Lillehammer Birøkterlag egne lover og styre. Dagens hovedformål er å arbeide for tidsmessig bistell i distriktet ved:

a. å støtte nybegynnere med råd og hjelp og gi rettledning ved kjøp av materiell og bier.

b. å holde møter, foredrag, samtale og forevisning av praktisk arbeide i bigård.

c. å arbeide for bedre forståelse av at honning er et godt og sundt næringsmiddel.

d. å støtte arbeidet med kontroll av innføring og omsetning av honning.

 

Laget ønsker alle interesserte velkommen til å ta kontakt!

Tilbake