HURDAL

Adresse:v/Roar Øimo, Gjødingvegen 23
Postnummer:   2090
StedHURDAL
  
Telefon:92804878
E-post:honning@email.com
 
Kontaktperson:  ROAR ANDRE ØIMO   

Hurdal Birøkterlag er stiftet i 1951. Organisasjonsnummer: 816 613 752.

Styret i 2017:
Leder: Roar Øimo     
Nestleder: Arvid Garsjømoen
Sekretær: Anders Opperud
Kasserer: Kjell Johan Buraas
Styremedlem: Kerstin Lye
1. vara: Trygve Hoel-Knai     
2. vara: Kari Mosveen

 

Aktivitetsplan 2017


    Dato

Arrangement

15. Mars          Medlemsmøte kl. 18.00 på Hurdal skole- og kutursenter. Hvordan drive birøkt uten bruk av oxalsyre. Seniorrådgiver Bjørn Dahle fra Norges Birøkterlag blir med på møtet.

5. Mai              Åpen kveld i lagsbigården på Framtidssmia kl. 17.00.
Klokka 17. Vi sjekker kubene i lagsbigården (Husk drakt!), merker dronninger, innskrenker plass og teller varroamidd på diagnosebrettene.
Klokka 18. Medlemsmøte med informasjon om prosjektet Bærekraftig birøkt i Hurdal.

20. Juni            Klokka 17.00 i lagsbigården på Framtidssmia. Tema: Vi lager avlegger.
Først praksis i bigården, så drikker vi kaffe/te og tar opp aktuelle birøkttemaer.

30. juni             Åpen kveld i lagsbigården. Tema: Vurdere plass/svermetrang.

August            Åpen kveld i lagsbigården. Tema: Høste og slynge honning.

26. august       Stand på bygdedagen.

September       Åpen kveld i lagsbigården. Tema: Foring og innvintring.

23. november  Årsmøte.

Alle arrangementene blir etter hvert bekjentgjort per e-post til medlemmene. Følg også med på denne siden til Hurdal Birøkterlag. Her oppjusterer vi kontinuerlig med nøyaktig tid og sted for det som skjer i laget. 

Reinavl / parestasjon

Hurdal kommune er reinavlsområde for krainerbier.
Det vil trolig ikke bli parestasjon i Skrukkelia denne sommeren.
For mer informasjon kontakt Roar på 928 04 878.

Lagsbigård med slyngerom

 

Leie av slyngerom og utlån av diverse utstyr.
Kontaktperson: Kjell Johan Buraas (977 70 659)

  

 

 

Tilbake