HARDANGER BIRØKTERLAG

Adresse:Opedalsvegen 36
Postnummer:   5781
StedLOFTHUS
  
Telefon:908 70 340
E-post:sissel@opedal.info
 
Kontaktperson:  Sissel Opedal   

Hardanger Birøktarlag er eit av 4 lokallag i Hordaland, og dekkar dei indre delane av fylket.  Dei fleste av medlemmene held til i Ullensvang Herad, men me har også medlemmer i dei andre Hardanger-kommunane og på Voss.

Ettersom Hardanger er eit av dei største fruktdyrkingsdistrikta i Noreg er det stort behov for bier til pollinering.  I dag må ein god del kubar hentast utanfor distriktet, men lokallaget arbeider for å rekruttera fleire lokale birøktarar.

 

Nybyrjarkurs i Birøkt vert halde våren 2015. Kursstaden vert tilpassa dei påmelde. Kurset gjev både teoretisk og praktisk kunnskap om bier og birøkt.

1. kursdag  torsdag 19 mars; teori

2. kursdag  torsdag 9 april; teori

Deretter vert det lagt opp til 6 samilngar med teori og praksis.

 Påmeldingsfrist 8 mars. 

For info/påmelding: sissel@opedal.info 

Tilbake