Vil du jobbe med oss?

Norges Birøkterlag har ca. 4200 medlemmer og opplever stor interesse for birøkt og god rekruttering både fra kvinner og menn. Vi er birøkternes faglige organisasjon, og vi ønsker oss flere medarbeidere.

På grunn av stor vekst i antall medlemmer, og flere store forskningsprosjekter som vi er delaktige i, søker vi etter deg som ønsker en jobb i tilknytning til biologi og mangfold, forsking og formidling av kunnskap til andre, og som trives med mennesker!

Du vil arbeide i en næring som virkelig betyr noe for menneskene både i Norge og ute i verden. En tredel av all maten som produseres på jorda, er direkte eller indirekte avhengig av pollinerende insekter som honningbier. Verdien av denne pollineringen er mye større enn verdien av den honningen som høstes inn. I tillegg kommer verdien av at honningbiene også pollinerer de ville plantene i naturen. En birøkter er en del av samspillet mellom insekter og planter.

 

Vi søker primært etter følgende kompetanse:

Stilling 1: En forsker med bakgrunn innen naturvitenskaplige fag, biologi eller veterinærmedisin. Det er ønskelig med doktorgrad, men ikke et krav.

En av hovedoppgavene til Norges Birøkterlag er å skaffe til veie ny kunnskap. Vi tar initiativ til og deltar i forskning og utvikling, og formidler denne kunnskapen videre. Vi skal være ledende på avlsarbeid og sykdomsforebyggende arbeid på bier i Norge, samt påvirke til utvikling og innovasjon innenfor birøkt. I dette arbeidet vil du spille en viktig rolle.

Mange av våre aktiviteter er finansiert ved hjelp av prosjektmidler. Noen av våre viktigste samarbeidspartnere er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NINA, Mattilsynet, Honningcentralen og ulike private organisasjoner og stiftelser samt utenlandske aktører.

Vi gjennomfører i dag forskningsprosjekter med støtte fra Forskningsrådet og Landbruksdirektoratet, og andre prosjekter med støtte fra bl.a. Landbruks- og matdepartementet, Matmerk, og ulike legater og stiftelser.

Du vil sammen med kollegaer være ansvarlig for å initiere og gjennomføre prosjekter, kompetanseutvikling og -utveksling.

Erfaring med søknadsarbeid, selvstendig arbeid innen prosjektledelse og -utførelse vektlegges således høyt.

 

Stilling 2: Personen vi søker har en allsidig bakgrunn, gjerne med organisasjonserfaring. Det er en stor fordel om du har erfaring innen birøkt.

Du vil arbeide med oppsett av kurs og kompetansearenaer for våre medlemmer, og det er viktig at du trives med formidling. Du vil få ansvar for å utvikle kurs til medlemmene våre, både som tradisjonell klasseromsundervisning og praktiske kurs, på digitale plattformer, og i sosiale medier. En god penn vil også komme godt med, ettersom vi publiserer «Birøkteren» som er organisasjonens fagtidsskrift.

 

For begge stillinger:

Vi er en liten organisasjon, med hyggelige og dyktige kollegaer og tillitsvalgte, som du kan utvikle deg og organisasjonen sammen med. Du vil arbeide med mange ulike oppgaver – små og store, og det er viktig at du trives med dette.

Vi ønsker medarbeidere som har høy gjennomføringsevne. Du tar ansvar for egen læring og trives med å jobbe på egen hånd, så vel som i team. God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig er en forutsetning.

Du får frihet til å prege din egen arbeidssituasjon. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, ferier som følger skolen kalender, forutsigbare rammer og god pensjonssparing.

Arbeidssted er i Birøktens Hus på Kløfta, beliggende langs E6 mellom Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen. Her har vi kontorfellesskap med Honningcentralen i store fine lokaler.

Stillingsprosent 50 -100 % etter hva som er ønskelig.

 

Søknad og CV sendes til Camilla Larsen

Kontakt gjerne generalsekretær Camilla Larsen for ytterligere informasjon.

E-post: camilla.larsen@norbi.no eller på telefon 911 46 490

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs