Lei av syre?
-23-11-2017
Og lyst til å avle fram varroaresistente bier?

>>les mer

Høring om vedtektene for Norges Birøkterlag
-22-11-2017
Eventuelle revidering av vedtektene for Norges Birøkterlag har blitt diskutert i noe tid i organisasjonen. Vedtektene ble bl.a. diskutert på fylkesledermøtet nå i slutten av oktober.
Fylkeslagene har nå fått et vedtektsett på høring med høringsfrist 15. januar 2018 og det er opp til fylkeslagene å bestemme hvordan høringsprosessen skal foregå. Utkastet til reviderte vedtekter ligger på Min side under "Styreprotokoller og årsmøteprotokoller".

>>les mer

Ny artikkel om norske honningbier som overlever uten varroabehandling
-16-11-2017
Midden Varroa destructor og medfølgende virusinfeksjoner tar normalt knekken på bifolk i løpet av 1-3 år uten varroabehandling. Noen birøktere har likevel bier som overlever godt og er produktive uten slik behandling.

>>les mer

Programmet for Honnemøtet er klart
-15-11-2017
Nå er programmet for Honnemøtet 5.-7. jaunar 2018 klart. Trykk "les mer" for å se programmet.
Påmelding inne 13. desember via Min side.

>>les mer

Har du svart på spørreundersøkelsen om honninghøsten 2017?
-13-11-2017
Spørreundersøkelsen om honninghøsten gir svært viktig informasjon om hvor mye honning som har blitt produsert i 2017. Og hvordan dette fordeler seg mellom fylker, mellom sommer og lyng, og forhold som påvirker hvor mye honning som produseres.

Nytt for i år er det at vi spør om pris på honning. På årsmøtet ble det vedtatt å fase ut veiledende pris, og at dette skulle erstattes av en prisstatistikk, for å gi et bedre bilde av variasjonen i markedet.

I denne spørreundersøkelsen inngår det også et par spørsmål om tap av bifolk i sommersesongen som er viktige for vår kunnskap om disse tapene.

Svarene behandles konfidensielt og brukes kun samlet utad som statistikk for å vise utviklingen av honningproduksjon og kubeantall.

Spørreskjemaet ligger på «Min side», på Startside når du er logget på.
Vi ber om at lagene oppfordrer medlemmene til å gå inn på Min Side for å svare på spørreskjemaet.

Svarfristen er 01.12.2017.
Norges Birøkterlag søker generalsekretær
-03-11-2017
Vi søker rett person til bransjens mest spennende jobb. Les mer her.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs