Høring om ny organisasjonsstruktur
-31-03-2014
Norges Birøkterlag sentralt har sendt ut et høringsnotat til alle lokallag og fylkeslag som tar opp spørsmålet om organisasjonsstrukturen skal endres.

>>les mer

Urban landbruksmelding med birøkt
-26-03-2014
Det bynære, profesjonelle landbruket og det urbane landbruket utfyller hverandre. De er begge en del av byenes helhetlige matvaresystem, og må sees i sammenheng. Det mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har utredet det urbane landbruket i Oslo. Og bier er en naturlig del, og er selvfølgelig med. Les mer og last ned meldingen.
Dronningavl i Etiopia
-03-03-2014
Produksjon av honning kan gi en kjærkommen ekstra inntekt til fattige familier i Etiopia. Men det er ikke gjort i en håndvending – bier finner seg nemlig ikke i hva som helst, og har strenge krav til hvordan deres bikuber skal være. Lykkes man kan gevinsten bli stor. Les mer hos Utviklingsfondet.
Nye artikler om bitap
-27-02-2014

>>les mer

Er det fôr i kubene dine?
-26-02-2014
Årets vinter har hatt store variasjoner i temperatur og mengde snø. Vi har fått melding om lite fôr i kubene hos en birøkter i Hedmark.
Vi oppfordrer birøkterne til å sjekke kubene og sørge for ekstra fôr om det er lite mat i kuben.
Vis leg - redd en bie
-18-02-2014
Vinmonopolet har nå en kampanje der de ber ungdom mellom 18 og 25 å vise legitimasjon uoppfordret. De som viser leg uoppfordret er med på «å redde en bie».
Vinmonopolet har inngått et samarbeid med Norges Birøkterlag for å bidra til bevaring av norske bier.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs