Liten kubebille nå påvist i 40 bigårder
-20-10-2014

>>les mer

Søknadsfristen for sukkeravgift er nå ute - nå behandles søknadene i lokallaget
-16-10-2014
Siden hvor lokallagene behandler søknader om refusjon av sukkeravgift er nå åpen.
Har du tekniske problemer? Trykk på Les mer for å få tips til hvordan de løses. Der finner du også veileder for hvordan du behandler søknadene.

>>les mer

Har du problemer med å søke om refusjon av sukkeravgift?
-13-10-2014
Søknadsfristen for å søke om refusjon av sukkeravgift er 15. oktober.

Har du problemer med å søke? Trykk på Les mer for å få tips.

Vi oppfordrer til at du svarer på Spørreskjema om årets honninghøst 2014 samtidig som du søker om refusjon av sukkeravgift.

>>les mer

Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste - lansering av brosjyre
-06-10-2014
Visste du at det myldrende mangfoldet av organismer i jorda og på gårdene er en viktig forutsetning for matproduksjonen vår? Visste du også at dagens intensive matproduksjon er en viktig årsak til tap av biologisk mangfold? I dag lanserer Oikos – Økologisk Norge en ny informasjonsbrosjyre om det myldrende mangfoldet i landbrukets tjeneste og hvordan vi kan ta vare på det.

>>les mer

Kjenner du en gründer som fortjener heder?
-19-09-2014
Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Send inn ditt forslag innen 14. november 2014. Les mer hos Norges Vel.
Liten kubebille påvist i Italia
-17-09-2014
Liten kubebille er en parasitt som har gjort stor skade på bifolk rundt om i verden.
Liten kubebille er ikke etablert i Europa, og det gjøres strakstiltak for å hindre at den etablerer seg nå.

Det er kjent at det er eksportert bier fra Italia til andre europeiske land i sommer. Hvis det er importert bier fra Italia eller andre europeiske land kan smitte av liten kubebille være ført inn til Norge.
Norges Birøkterlag anbefaler ikke import. Om det allikevel er importert bier til Norge ber vi om at du kontakter Mattilsynet.

Trykk på Les mer for å se mer informasjon om liten kubebille.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs