Kjenner du en gründer som fortjener heder?
-19-09-2014
Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Send inn ditt forslag innen 14. november 2014. Les mer hos Norges Vel.
Liten kubebille påvist i Italia
-17-09-2014
Liten kubebille er en parasitt som har gjort stor skade på bifolk rundt om i verden.
Liten kubebille er ikke etablert i Europa, og det gjøres strakstiltak for å hindre at den etablerer seg nå.

Det er kjent at det er eksportert bier fra Italia til andre europeiske land i sommer. Hvis det er importert bier fra Italia eller andre europeiske land kan smitte av liten kubebille være ført inn til Norge.
Norges Birøkterlag anbefaler ikke import. Om det allikevel er importert bier til Norge ber vi om at du kontakter Mattilsynet.

Trykk på Les mer for å se mer informasjon om liten kubebille.

>>les mer

Bli med på Agdermøtet 2014
-16-09-2014
Lær mer om praktisk birøkt og bruk av Snelgrovebrett med næringsbirøkter Øyvind Christiansen, mulig fremtidig produktutvikling av honning med næringsmiddelteknolog Morten Bull, en oppdatering om sykdomsstatus for biene i fylket og orientering om pærebrann med Jørn Weidemann fra Mattilsynet. Hør om siste nytt fra Norges Birøkterlag og Honningcentralen.
Få med deg et underholdende skråblikk på norsk birøkt i bilder og ord ved Roar Ree Kirkevold.

Sett av helgen 15.-16. november. Les mer om påmelding og se hele programmet under Les mer.

Velkommen til nye og gamle deltagere.

>>les mer

Søknad om sukkeravgift og Spørreskjema om årets honninghøst ligger på Min Side
-04-09-2014
Søknadsskjema for tilskudd til sukkeravgift ligger på Min Side for medlemmer. Logg inn med medlemsnummer og passord. Medlemsnummer står på baksiden av Birøkteren. Passordet finner du på faktura for kontingent. Du kan også bestille passord på innloggingssiden, om du har registrert din epostadresse. Evt kontakt Norges Birøkterlags sekretariat. Søknadsfrist er 15. oktober 2014.

Fyll inn Spørreskjema om årets honninghøst 2014. Dette gir viktig informasjon som laget bruker ovenfor myndigheter, media og samfunnet generelt. Spørreskjemaet ligger på Min Side for medlemmer.
Birøkt viktig for hagebrukarar
-14-08-2014
Produsentar av frukt og bær kan ha stor nytte av bier til pollineringa, men i dag er det alt for få birøktarar i frukt- og bærfylket Sogn og Fjordane.

Prosjektet «Pollineringsretta Birøkt» er ei pilotsatsing for å få fleire birøktarar i fylket. Les mer hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Viktige datoer for næringsbirøktere
-07-08-2014
Husk å:
Søke kubetilskudd innen 20/8 (telledato 31/7; kr 400 pr kube)
Melde om mistanke om avlingssvikt innen 31/8 (søknadsfrist 31/10)
Erstatning for tap av innvintrede bifolk søknadsfrist 15/5
Les mer hos Landbruksdirektoratet HER og HER.

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs