Vi søker ny Generalsekretær/ daglig leder
-25-03-2015
Norges Birøkterlag søker i hel stilling en engasjert, strukturert og selvstendig
Generalsekretær/daglig leder Les mer her
Kurs i pollineringsretta birøkt
-24-03-2015
Kurset for deg som vil starte med birøkt for pollinering i eigne hagar/felt eller deg som har bier og vil utvida med utleige av kuber til pollinering.
Alle produsentar av frukt og bær har nytte av bier. I dag er det for få birøktarar til at vi dekker den store «frukthagen Sogn og Fjordane» og vi har eit stort unytta potensiale for auke i avlingar og betre økonomien. Prosjektet «Pollineringsretta Birøkt» er ei pilotsatsing for å få fleire røktarar i gang og målet er å utdanna 15 nye pr. år i tre år framover.

Kurs i pollineringsretta Birøkt 25.-26 april 2015.

>>les mer

Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø
-09-03-2015
Les mer om årsmøtet, tilskuddssatser for 2015, pedagogisk utviklingsarbeid, årskonferanse med mer. Studieforbundet minner også om at man skal søke om tilskudd FØR kursstart.

>>les mer

Birøktens dag i Stavanger 7. mars
-03-03-2015
Ingar Tallaksdal Lie og Roar Ree Kirkevold kommer og forteller om arbeidet med boka «Ingarsis Birøkt». I tillegg går Ingar gjennom årssyklusen til biene og hvordan han steller sine bikuber. Her blir det sikkert både mye moro og nyttig kunnskap å ta med seg både som ny og erfaren birøkter.

>>les mer

Ligningsverdi
-06-02-2015
Ligningsverdien på bifolk uten kuber er for inntektsåret satt til kr 300,-. Dette er det samme som i 2013.
Utlysning av midler fra Sparebankstiftelsen DNB
-13-01-2015
Norges Birøkterlag har søkt og fått tilslag på midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Honningcentralen ønsker å bidra til prosjektet og går inn som sponsor. Ett, eller flere lag sammen, oppfordres til å søke om midler. Det er tre ulike delprosjekter.
1. Opplærings-/informasjonsbigårder (lagsbigårder)
2. Grønne tak (bikuber på tak)
3. Bier og birøkt i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner

Søknadsskjema lastes ned på Min Side for medlemmer. Søknadfrist er 1. april.

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs