Veterinærer - resept
-27-06-2016
Med bakgrunn i at Legemiddelverket har vedtatt at alle midler som benyttes til behandling av sykdom hos bier nå er klassifisert som legemidler, må midlene som skal brukes foreskrives av veterinær og kjøpes på apotek.

>>les mer

Biene svermer
-03-06-2016
Har du fått besøk av en bisverm? Her får du tips om hva du kan gjøre. Hvordan du kan skille en bisverm fra et vepsebol og noen beroligende råd om at når biene svermer er det ekstra snille. Se under Biene svermer i venstre meny eller bruk denne snarveien.

>>les mer

Derfor skal du varsle Mattilsynet
-13-06-2016
Birøkten omfattes av varslingsplikten i dyrevelferdsloven: «Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Et hvert brudd eller mistanke om brudd på regelverket som omhandler bier og birøkt (eller annet dyrehold) skal du varsle om. Mattilsynet vil gjøre sine egne undersøkelser, og selv vurdere hvilke tiltak de setter i gang. Husk at du kan være anonym når du varsler. Les mer om varsling til Mattilsynet her.

>>les mer

Studieforbundet stengt i juli
-27-06-2016
Studieforbundet natur og miljø holder kontoret stengt i juli pga ferieavvikling. Post og epost vil ikke bli åpnet og lest. Kursstatistikk og opplysninger om nye kurs vil ikke bli oppdatert. Kontoret er igjen bemannet fra mandag 1. august.
Høye vintertap av bifolk
-20-06-2016
Vinteren 2015-2016 ga høye vintertap både i Norge og ikke minst i våre naboland

>>les mer

Reviderte retningslinjer for bekjempelse av åpen yngelråte
-13-06-2016
Mattilsynet har nå publisert revidert retningslinje for bekjempelse av åpen yngelråte som gjør det noe enklere for birøkterne.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs