Mindre utbetalt kubetilskudd i år
-08-02-2016
Bevilgningene for produksjonstilskuddet som utbetales til bøndene ble forhandlet fram i jordbruksforhandlingene, med foreløpige satser. Prognoser for utviklingen i antall bønder, dekar og dyr lå til grunn for forhandlingene. Disse prognosene utarbeides av Landbruksdirektoratet, og i år viste de seg å ikke stemme. Det er søkt om 90 millioner kroner mer enn det er i tilskuddspotten. Det fører til at bøndene får utbetalt tilskudd til lavere sats enn de ble forespeilet etter årets jordbruksoppgjør.

>>les mer

Årsmøte 2016 – husk påmelding innen 10. februar
-08-02-2016
Honningcentralen og Norges Birøkterlag ønsker velkommen til årsmøtene i 2016 henholdsvis fredag 11. mars kl. 13.00 for HC (lunsj kl. 11.30) og lørdag 12. mars kl. 09.00 for NB, begge på Clarion Hotel Oslo Airport ved Gardermoen.

>>les mer

Vi vil ha plass
-05-02-2016
I dag oversendte styret i Norges Birøkterlag sine innspill til ny Stortingsmelding på landbruk. "Denne gangen skal norsk birøkt prege meldingen" sier styreleder Karl John Amdahl.

>>les mer

Obligatoriske sertifiseringsforedrag
-08-02-2016
Det obligatoriske fagforedraget i forbindelse med sertifiseringskurset vil bli avholdt på:
Bakkenteigen (Høgskolen i Buskerud og Vestfold): Tirsdag 19. januar kl. 18-21
Dømmesmoen, Grimstad, Aust-Agder: Onsdag 10. februar kl. 18-21.
Birøktens Hus, Kløfta, Akershus: Torsdag 3. mars kl. 18-21.
Marienlyst skole, Schwartz gate 12, 3043 Drammen, Buskerud: Tirsdag 8. mars kl. 18-21.
Søve videregående skole, Ulefoss, Telemark: Onsdag 9. mars kl. 18-21.
Landbrukssenteret på Helleland, Rogaland: Lørdag 9. april kl. 11-14.30.
Andre fylker kan komme til etter hvert.
Ny versjon av Min Side
-02-02-2016
Vi lanserer en ny versjon av Min Side. Min Side blir nå enklere å bruke, og gir deg mer informasjon.
Vi håper oppgraderingen vil gjøre din brukeropplevelse bedre.
Siden fungerer best i nyeste versjon av Internet Explorer, eventuelt Mozilla Firefox. Du må tillate bruk av cookies. Opplever du problemer anbefaler vi at du sletter cookies og prøver på nytt.

>>les mer

Fra 2016 må du ha resept
-30-01-2016
Statens Legemiddelverk melder at fra i år må midler til bekjemping av varroa foreskrives av veterinær og kjøpes på apotek.
«Det at vi har kunnet kjøpe oksalsyre fritt på HC butikken i dag er fordi vi, som den eneste husdyrproduksjon, har fått uttak fra regelverket. Denne dispensasjonen har nå Legemiddelverket gått vekk fra. Følgene av en slik endring er at dagens foretrukne bekjempningsmidler som selges over disk og brukes av den enkelte birøkter heretter må foreskrives av veterinær, de blir reseptpliktige og må omsettes via godkjente legemiddelgrossister og apotek.» sier seniorrådgiver i Norges Birøkterlag Trond Gjessing.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs