Ligningsverdi
-06-02-2015
Ligningsverdien på bifolk uten kuber er for inntektsåret satt til kr 300,-. Dette er det samme som i 2013.
Utlysning av midler fra Sparebankstiftelsen DNB
-13-01-2015
Norges Birøkterlag har søkt og fått tilslag på midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Honningcentralen ønsker å bidra til prosjektet og går inn som sponsor. Ett, eller flere lag sammen, oppfordres til å søke om midler. Det er tre ulike delprosjekter.
1. Opplærings-/informasjonsbigårder (lagsbigårder)
2. Grønne tak (bikuber på tak)
3. Bier og birøkt i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner

Søknadsskjema lastes ned på Min Side for medlemmer. Søknadfrist er 1. april.
Norges Birøkterlags årsmøte
-09-01-2015
Norges Birøkterlags årsmøte er lørdag 21. mars. Mer informasjon om årsmøtet kommer i Birøkteren nr 2 og 3.
Sertifiseringsforedrag
-09-01-2015
Det obligatoriske fagforedraget i forbindelse med sertifiseringskurset vil bli avholdt på:
- Birøktens Hus, Kløfta, torsdag 12. mars kl 18-21
- Rogaland, lørdag 25. april, trolig i Stavangerområdet. Nærmere informasjon kommer.
- Vestfold, mandag 16. mars kl 18-21
- Aust-Agder, tosrdag 12. februar kl 18-21. Lyngullen, Brokelandskeia, Gjerstad.

>>les mer

God jul og godt nytt år
-19-12-2014
Norges Birøkterlags sekretariat stenger fredag 19. desember kl 16, og holder stengt i juleferien. Vi er å treffe igjen mandag 5. januar. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Bli med på Honnemøtet 10. og 11. januar 2015
-02-12-2014
Lær mer om muligheter for å produsere nye biprodukter i Norge, nye og spennende prosjekter hos Norges Birøkterlag, produktutvikling på honning og bienes viktighet i norsk landbruk. Flemming Vejsnæs fra Danmarks Biavlerforening stiller spørsmålet om vi tar varroamidden på alvor?
Få med deg siste nytt fra Norges Birøkterlag og Honningcentralen.
Lær om Mortens Bulls effektive driftsopplegg.

Sett av helgen 10.-11. januar. Les mer om påmelding og se hele programmet under Les mer eller i desembernummeret av Birøkteren.

Velkommen til nye og gamle deltagere.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs