Verdens største konferanse om bier, birøkt og honning arrangeres i Sør-Korea 15.-20. september 2015
-21-05-2015
Apimondia er verdens største konferanse om bier, birøkt, honning og alt knyttet til temaene. Apimondia arrangeres annenhvert år. Konferansen består av en stor vitenskapelig del hvor man kan høre foredrag av verdens ledende forskere innen ulike temaer som honning, birøkt, bisykdommer, økonomi, birøkt i utviklingsland osv ovs. Videre finnes det en stor utstilling med utstyr til birøkt og honningproduksjon. Det er konkurranser i ulike tema som beste honning, beste mjød, beste hjemmeside, beste foto osv osv (disse krever påmelding i god tid).
I forkant og etterkant av konferansen er det tekniske turer med ulike tema man kan melde seg på. Les mer på Apimondia 2015 sin hjemmeside
Norges Birøkterlag arrangerer ikke tur til Apimondia i år. De som ønsker kan melde seg på direkte til Apimondia og arranger egen tur. Vi minner om at konferanseavgiften er rimeligere om den betales før 30. juni.
Dette må du være med på!
-20-05-2015
Hjelp Norges Birøkterlag å finne ut om små voksceller i bienes yngelrom kan fjerne behovet for varroabehandling.

>>les mer

Smartbees spørreundersøkelse er tilgjengelig her!
-07-05-2015
Hjelp Norges Birøkterlag og Smartbees ved å besvare Smartbees spørreundersøkelse

>>les mer

Spørreundersøkelsen om vintertapene 2014-2015 er tilgjengelig
-01-05-2015
Årets spørreundersøkelse om tapene av bifolk vinteren 2014 - 2015 er nå lagt ut. Hjelp oss å bedre vår kunnskap om vintertapene og årskane til dem ved å bidra med data fra din birøkt!

>>les mer

Jordbruksforhandlingene 2015 er ferdig
-16-05-2015
Norges Bondelag og Staten har blitt enige om en jordbruksavtale. Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene.
I den inngåtte avtalen er det noen få endringer for birøkten: 1)Taket på 250 kuber for kubetilskuddet er fjernet og 2)Ordningen med erstatning for tap av bifolk er fjernet.

>>les mer

Statens tilbud i Jordbruksforhandlingene 2015
-05-05-2015
Staten har i dag lagt fram sitt tilbud i forbindelse med jordbruksforhandlingene.
I tilbudet ligger det inne at taket på 250 kuber i forbindelse med produksjonstilskuddet/kubetilskuddet fjernes.
Det ligger ikke inne noe økning av tilskuddet pr kube eller et ekstra tilskudd til de som driver økologisk.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs