Kurs i birøkt på Landbrukshelga i Akershus
-26-11-2014
Oslo og Akershus fylkesbirøkterlag arrangerer kurs i birøkt på Landbrukshelga i Akershus 24. og 25. januar 2015. Mer info og påmelding finner du her.
Ønsker du å delta på kurs i birøkt i andre deler av landet? Ta kontakt med ditt lokale birøkterlag. Kontaktinfo finner du under oversikten over fylkes- og lokallag i venstre meny.
Støtten til organisasjonene er reddet
-21-11-2014
Det er enighet om statsbudsjettet for 2015 og støtten til organisasjonene på Landbruks- og matdepartementets budsjett ser ut til å være opprettholdt på samme nivå som i år. Det ble altså ikke noe kutt her.
For vår kursvirksomhet er det også viktig at støtten til studieforbundene ble opprettholdt, da det var foreslått kutt på 40 mill. kroner her.
Det er også viktig at støtten til Landbruksforskning ble plusset på med 32 mill. kroner i forhold til forslaget.
Omsetningsgrensen for registreringspliktig moms beholdes på dagens nivå (kr 50.000).
Har du husket å svare på spørreskjema om årets honninghøst?
-18-11-2014
Vi trenger din hjelp for å få kunnskap om hvordan honningåret var i 2014. På Min Side for medlemmer ligger Spørreskjema om honninghøsten 2014.

Dette gir oss god statistikk til bruk i forbindelse med blant annet avlingsskadesaker, i påvirkning av myndigheter, til offentlig informasjon og til internt bruk i birøkterlaget. Dine opplysninger er viktige! Frist for innsending er 1. desember 2014.

I dag har vi sendt ut en e-post med påminnelse om undersøkelsen. I denne e-posten finner du brukernavn og passord til Min Side. Har du ikke fått e-posten? Sjekk spamfilteret, og ta eventuelt kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat for å få tilsendt b/p.
Forsker: – Urbanisering skaper store utfordringer for biene
-17-11-2014
Globalt er biedød et stort problem. Nå har forskere funnet en tydelig kobling mellom biens diett, og dens evne til å motstå både sykdom, midd og giftstoffer i et samfunn preget av urbanisering. Les mer hos NRK.
Nye funn av liten kubebille
-17-11-2014
Det er gjort nye funn av liten kubebille i Italia. Liten kubebille spiser yngel, honning og pollen og kan gjøre stor skade om de ikke bekjempes. Liten kubebille er ikke etablert i Europa og det jobbes nå for å bekjempe funnene som er gjort i Italia.
Les mer hos Danmarks Biavlerforening her.
Les mer hos stituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie her.
Velkommen til BRUNBIESEMINAR 29. november
-14-11-2014
Rogaland Birøkterlag og tilsynsutvalget for reinavlsområdet inviterer til BRUNBIESEMINAR lørdag 29. november kl 10-15 på Moi Hotell (mellom Stavanger og Kristiansand).

Program for dagen:
Tor Erik Rødsdalen - Norsk Brunbielag
Reinavlsområdet - Status og fremtid
Birøkternes time - Hva mener birøkterne?

Påmelding innen mandag 24. november til Anja på Anja@molti.no eller telefon 46 64 60 50.

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs