Agdermøtet 2015 er i gang !
-14-11-2015
Rekordpåmelding fra hele landet til årets kunnskapsmøte innen birøkt på Sørlandet.

I løpet av helgen er det innledninger og diskusjoner rundt sykdomsstatus; varroa, åpen yngelråte, pærebrann, GMO, det norske marked for honning og andre biprodukter, pollinering, økologisk birøkt, Bybi aktivitet er noe av det som står på agendaen.
Over 90 deltakere er samlet – og arrangørene måtte «sette strek» for flere interesserte. Dette tegner bra for årets arrangement og ikke minst vitner dette om at årets arrangement har et program som mange erfarne og nye birøktere er svært interessert i.
Er du vår nye kollega ?
-10-11-2015
Norges Birøkterlag opplever en sterk vekst i aktivitet og antall medlemmer. "Dette er svært gledelig. Vi ønsker å gjøre en god jobb, og vil møte dette med å ansette en sekretær i 50 % stilling" sier generalsekretær Heidi Kirkeby.

Se stillingsutlysningen her

>>les mer

Solidaritetens pris – hva er konsekvensen ?
-02-11-2015
Norges Birøkterlag stiller seg solidarisk bak behovet for at alle bidrar i den flykningkrisen vi nå står overfor, og vi har med stor interesse gått inn i Regjeringas tilnærming til finansiering av dette.
Landbruks- og matdepartementet har funnet fram til to mulige kapitler for reduksjon av bevilgninger i sitt budsjett; tilskudd til Norges Forskningsråd og tilskudd til organisasjoner. For Norges forskningsråds del medfører forslaget en reduksjon på 10,5 mill. kroner av en bevilgning på 439,7 mill kr. Videre foreslås at den direkte støtten til organisasjoner kuttes med kr. 5 millioner kroner.
Vi stiller spørsmålstegn ved bakgrunnen for begge disse kuttforslagene. Vi er for det første bekymret for effekten av å fjerne forskningsmidler i en slik størrelsesorden, videre om man har sett konsekvensene av å «strupe» ytterligere de frivillige organisasjoner gjennom å kutte så kraftig i den direkte støtten. Dette er organisasjoner som Regjerningen vil ha stor nytte av i arbeidet med å integrere våre flytninger på en god måte. «I lys av det synes det nevnte kuttforslag som lite gjennomtenkt.» sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Heidi Kirkeby.
Hvor mye varroa og deformert vingevirus er det i dine bifolk?
-31-10-2015
Ta ut en biprøve før du behandler med oksalsyre i høst og få svar på hvor mye varroamidd og deformert vingevirus det er i bifolkene dine. Norges Birøkterlag arbeider videre med å finne ut hvordan birøkternes varroabjempelse påvirker mengden varroa og deformert vingevirus i bifolkene og hvordan dette påvirker bienes evne til å overleve vinteren. Resultatene kan hjelpe oss til å finne ut hvor mye varroa det kan være i et bifolk før de gjør vesentlig skade på bifolket. Denne informasjonen vil vi bruke når vi skal oppdatere våre anbefalinger for varroabekjempelse. Vi trenger vi hjelp fra deg som birøkter i dette arbeidet og du kan bidra om du har 1 eller flere hundre bifolk!

Les mer og delta i undersøkelsen!

>>les mer

Behandling av søknader om tilskudd til sukkeravgift
-20-10-2015
Enkelte tillitsvalgte har opplevd problemer med å godkjenne eller legge inn papirsøknader for tilskudd til sukkeravgift. Det har dessverre vært en datafeil som har vært årsak til problemene. Vi beklager dette.
Datafeilen skal nå være rettet. Noen tips for at hjemmesiden og Min Side skal fungere optimalt:
- Bruk nyeste versjon av Internet Explorer. Eventuelt fungerer Mozilla Firefox også godt.
- Tillat cookies/ informasjonskapsler.
- Hvis du får feilmelding eller opplever at siden ikke fungerer optimalt kan det fungere å slette leserloggen. Slett leserloggen, deretter stenger du nettleseren, før du åpner den på nytt og logger inn på nytt.

Hvis du allikevel skulle oppleve problemer med å behandle sukkeravgiftsøknadene ber vi deg ta kontakt med sekretariatet.
Varroa påvist i Sogn og Fjordane
-16-10-2015
Fra Mattilsynet får vi melding om at varroamidd er påvist i Sogn og Fjordane. Midden er funnet på bier som er flyttet til Sogn i strid med regelverket.
Biene er avlivet og destruert og nabobigårdene er båndlagt og vil bli prøvetatt nærmere.
Det er tett og god kontakt mellom Mattilsynet, Sogn birøkterlaget og Norges Birøkterlag sentralt i denne saken.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs